Чорноморський ліцей №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

 

Державна служба якості освіти

 

http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/hovyny/1285-nova-vizualna-identychnist-derzhavnoi-sluzhby-

 

 

 

 

 

Нова візуальна ідентичність Державної служби якості освіти України

 

30 липня 2020 року колегія та громадська рада при Державній службі якості освіти України схвалили Комунікаційну стратегію Служби на 2020–2022 роки (далі – Стратегія) і нову айдентику.

«Державна служба якості освіти — партнер всіх учасників освітнього процесу. Тому ідею підтримки втілили у новій, символічній, айдентиці, де коло означає “освіта”, що опирається на надійну основу — прямокутник. Місія Служби: “Забезпечуємо спільне розуміння якості освіти для успіху Людини і Країни”, — є основою Стратегії», — повідомив Руслан ГУРАК, голова Державної служби якості освіти України.

Стратегія допоможе Службі та її територіальним органам:

  • застосовувати найбільш ефективні засоби й інструменти інформування про діяльність Служби;
  • підтримувати зворотній зв’язок з усіма стейкхолдерами.

Реалізація Стратегії дасть змогу:

  • посилити поінформованість суспільства, стейкхолдерів про діяльність Служби;
  • залучити активних конструктивних представників громадськості та експертного середовища до вироблення управлінських рішень в сфері освітньої політики, зокрема з питань забезпечення якості освіти, освітньої діяльності, здійснення державного нагляду (контролю) за закладами освіти;
  • сформувати розуміння, чому приймаються ті чи ті рішення у компетенції Служби.

Нова айдентика доповнює Стратегію, вказуючи на те, що Служба не лише реагує на зміни, а й визначає їх напрям. Служба стає більш відкритою структурою, яка комунікує, працює на перспективу, допомагає та підтримує учасників освітнього процесу, діє в їхніх інтересах.

Завдяки злагодженій роботі Служби і її територіальних органів логобук мандруватиме Україною, адже в ньому втілено нові єдині підходи для реалізації успішної реформи на всіх рівнях освіти.

На розроблення комунікаційної стратегії Служби та візуальної ідентичності кошти державного бюджету не витрачалися.