Чорноморський ліцей №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

 

Звіт керівника ліцею за 2022/2023н.р.

12.06.2023 

ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЧОРНОМОРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №3                                                                                                                                   Освітнє середовище                                                                                            

 

Виховна робота                                                                                                         
 

Соціально-психологічна служба

 

 

 

Звіт керівника закладу Чорноморського ліцею № 3

 

Виклики 2021-2022 року вплинули не тільки на роботу закладу, вони змінили наше життя та  поставили нові завдання. Але тема, над якою працював ліцей є актуальною у будь-який час. В проблемі  «Створення умов для успішної адаптації  учасників освітнього процесу до вимог часу через  взаємовідповідальне співробітництво та партнерство»  з’явився новий зміст та нові шляхи вирішення.

          I семестр 2021-2022 навчального року розпочався з надії на очне навчання та  реалізацію планів співпраці з учнями, але вже кінець серпня приніс посилення епідемії COVID – 19 та нові карантині обмеження, он-line, «жовту зону», «червону зону» та інше. Педагогічні працівники  перебудували свої  наміри та дії згідно з вимогами часу.

Основним напрямом роботи стало продовження сучасних освітніх технологій,  перебудови досвіду вчителів  ліцею, міста,  держави, технології дистанційного та змішаного навчання.

Новим змістом та емоціями, відповідальністю було наповнення відповідальності вчителя, ліцею та  взаємодія всіх учасників  освітнього процесу в період війни. Академічна доброчесність стала запорукою виконання патріотичного боргу педагогічного колективу перед дітьми та батьками.

В умовах стресу і тривог, відчаю та волі до перемоги головною метою став факт проведення спілкування та підтримки дітей через уроки, консультації, індивідуальні заняття.

Нові завдання часу вимагали відданого  служіння професії і суспільству, допомагаючи пережити страшні часи воєнного стану. Як зберегти  психіку дітей? Як самому собі допомогти вижити та підтримати інших?

Праця педагога переплетена з ситуацією у державі, в місті, в кожній родині. Основний висновок  – результат дає віддане відношення до виконання своєї праці, чесне та принципове.

Підготовка до уроку в будь – якій формі - відповідальний та творчій вклад в майбутнє і розвиток дитини.

Час вимогливого відношення до кожного вчительського кроку: співпраця з батьками,  проектування подальшого навчання з учнями – база забезпечення  нашої країни  майбутнього.

Педагогічний колектив проявив мудрість та мужність у  перші часи та тижні війни,  старанно виконував обов’язки, підтримка дітям – головне, що робили всі.

          Результати роботи ми  проаналізуємо, скорегуємо виконання  «Стратегії розвитку ліцею на 2020-2024 н.р». вже осмислені основні  результати та  напрямки  роботи в нових умовах. Основною метою буде виконання принципів академічної доброчесності, продовження втілення «Положень про внутрішню систему забезпечення якості освіти», «Положення про академічну доброчесність».

Особлива увагу буде звернута на  направлення роботи на формування патріотизму, національної свідомості. Продовжено спрямування виховної роботи на формування  духовно – моральних взаємин  між учасниками освітнього процесу,  толерантного ставлення один до одного.                                                                                                          

 

Звіт керівника Чорноморського ліцею №3 за 2021-2022 н. р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт роботи Боровської Ольги Родіонівни директора  загальноосвітньої школи № 3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за 2020-2021 навчальний рік

 

 

Основною метою роботи колективу школи було створення     та реалізація  стратегії закладу. Обговорення та  моніторинги, зустрічі та інтерв’ю, вивчення матеріалів та  методичних рекомендацій МОН, ММК, Академії безперервної освіти – всі ці інструменти були задіяні в творчій,  напруженій роботі всіма учасниками освітнього процесу. Небайдужими були батьки, учні. Поради та пропозиції, оцінки та зауваження надали можливість створити через різні форми колективний документ, який ми втілювали в цьому навчальному році. Стан суспільства, нові виклики часу, відношення до школи, вчителя, навчання в цілому турбує сьогодні всіх – а  де ж вихід? Як зробити урок  ефективним і  цікавим,  працю – результативною, висновки необхідними? Сучасні тенденції розвитку технологій,  навколишнє середовище впливає  на наше життя, дітей та їх родини. Чи варто навчатися? Які перспективи? Яке майбутнє наших учнів, кому потрібні знання?

Ми не можемо не задавати собі ці питання, бо наша праця педагога пов’язана та переплетена з тенденціями розвитку родини, міста, держави та світу.  Тому  ми другий рік працюємо над темою : «Формування  мотивуючого  розвивального освітнього середовища закладу». Я не зупиняюсь на цілях Стратегії, бо основна мета її  для всіх полягає в забезпеченні якості освіти шляхом використання сучасного  освітнього  середовища. Ми з вами разом прийняли рішення, намітили кроки реалізації мети, маючи на увазі необхідність використання шляхів  розвитку саме нашого середовища. Тому  працюємо над поєднанням  традицій та інновацій, створюємо свої законодавчі документи, шукаємо  взаєморозуміння з дітьми, батьками, суспільством.

Затверджена «Стратегія значення якості освітнього закладу на 2020-2024 навчальні роки», «Положення про внутрішню систему  забезпечення  якості освіти в ЗОШ №3», «Положення про  академічну доброчесність».

На теперішньому етапі  реалізації Стратегії ми зрозуміли необхідність працювати над інноваційним розвитком.

 

 

Технологізація освітнього середовища, а саме:

 1. Ефективні інструменти реалізації Договору про співпрацю.
 2. Формування  мобільності вчителя через використання ефективних  педагогічних технологій.
 3. Формування інформаційної компетентності   педагогів закладу.
 4. Ефективне використання  електронної документації закладу педагогами на платформі «Класна оцінка»
 5. Модернізація навчальних приміщень та  територій закладу освіти як засіб підвищення якості освітнього та управлінської освітньої діяльності.
 6. Інтегроване навчання.
 7. Розбудова системи внутрішнього  моніторингу якості освіти та управлінської діяльності.
 8. Виховання на засадах патріотизму та  загальнолюдських цінностей.

В 2019-2020 навчальному році основою відносин та співпраці стало підписання «Договору про співпрацю» Нажаль, карантин та  дистанційне навчання не дозволили нам  використовувати в повній мірі  можливості 4 етапу втілення в життя важливого документу, який  пройшов шлях від фасилітації до підписаного договору.

 

Соціально -  психологічний аспект супроводу становлення відносин  між учасниками освітнього процесу розміщений на сайті школи, де  відкрито та неупереджено психолог Іванова Алла Федорівна проводить онлайн  семінари для вчителів «Робота з батьками», «Від протистояння до співпраці». Акцентуємо увагу на соціальну підтримку від дискримінації та різних форм насильства. Особливу роль відіграє  психологічно – педагогічний супровід учасників освітнього процесу, тренінги, заходи з формування правової культури.

 

 

Анкетування батьків  виявило  проблеми над якими  будемо працювати, враховуючи думки.

Дуже ретельно розглядаємо результати анкет учнів. Здавалось нам, що  роботи з роз’ясненням прав та обов’язків,  особливості стосунків під час спілкування зрозумілі дітям. Але  анкети свідчать про необхідність ще раз  наголосити на визначенні поняття «булінг», вимоги згідно «Договору про співпрацю».

Турбують нас показники якості академічних знань. В порівнянні з висновками 2019-2020 навчального року  показник якості  зменшився на 6% (48,8 – 42,1). Зрозуміло, що дистанційне навчання зробило поліпшення якості навесні 2020 року, бо кінець року припав на підсумки року. Зрозуміло, що  була можливість скласти результати, користуючись всіма джерелами, допомогою батьків, тощо. Зараз навпаки. Карантин  та очне навчання поставили учнів у необхідність самостійно складати контрольні роботи, робити зусилля над собою, щоб отримати оцінку.

    

 

 

 

Процес повернення до класу  був пов’язаний з прикладанням надзусиль після безтурботного  дистанційного навчання в порівнянні з уроком в школі.

На наш погляд, ефективність навчання за ці 1,5 роки знизилась, треба повернути дітей до праці.

 

 

 

Тому  меті нашої  роботи – «Формування мотивуючого розвивально- освітнього середовища» було приділено увагу  протягом цього року.

Методична робота  здійснювалася за наступники напрямами:

 • Освітній напрямок
 • Управлінський напрямок
 • Соціально – психологічний напрямок
 • Матеріально – технічний напрямок

Помісячне планування кожного напрямку дозволило координувати зусилля в складних умовах зовнішнього навчання.

Тенденції суспільства обумовили  найважливіший освітній напрямок зробити як  технологізацію процесу:

 • Формування професійної мобільності вчителя через  запровадження ефективних технологій (педради, наради, робота МО, локації та п.);
 • Формування інформаційної компетентності педагогів (освоєння технологій  дистанційного навчання);
 • Ефективне використання електронної документації на  платформі «Класна оцінка»;
 • Модернізація  учбових приміщень як засіб підвищення якості освітньої діяльності на   основі SWOT аналізу та моніторингу всіх сфер діяльності.

Вчителі школи успішно працювали в локаціях:

 • Професійна мобільність ;
 • Інформаційна компетентність;
 • Інтегроване навчання (природничий курс Гордієнко Л.А.).

 

 

          Підвищення кваліфікації та формування мобільного вчителя  стало зрозуміло під час атестації, розвитком якої стало підтвердження категорії – 6 чол., підвищення – 3 чол. Але  парадом досягнень є фестиваль відкритих уроків  «Змішане навчання», де  колеги продемонстрували компетентності, необхідні для сучасного уроку:  в різних формах , різними шляхами вони йшли до учнів.

За цей рік  підвищили кваліфікацію згідно з графіком за видами:  формальним, неформальним, інформальним.

Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками

У 2019/2020 н.р.                              У 2020/2021 н.р.

Формальна – 3                                Формальна – 2

Неформальна – 42                           Неформальна – 44

Інформальна – 162                          Інформальна – 189

 

 

 

 

 

         Дуже важливими були результати анкетування колег, які підтвердили, що  в закладі освіти створені умови для підвищення кваліфікації,  майже 90 відповіли так, 10 – майже так.

 

 

         Атмосфера пошуку ефективних ідей, взаємодії, толерантного відношення до вчителя – запорука успіху.

         Управлінський напрям – це дії  адміністрації по створенню атмосфери  успіху    та творчого пошуку.

Протягом року моніторинг пронизує події та клімат в школі. В складних умовах працювали всі. Особливо було  важким подолання бар’єру виходу в санітарний режим роботи. Чималих  зусиль  докладали  всі  вчителі, початкова школа була  авангарді співпраці з учнями та батьками.

         Ще не всі резерви були задіяні, але ми спостерігали роботу над новими технологіями з перших кроків до впевненості та натхнення вчителів та учнів.

Зусилля і час були направлені на роботу з батьками через електронні  журнали і щоденники. Клопітлива і непомірна робота займала час, іноді спілкування приходилося унормовувати. Проблемою дистанційного навчання досі залишається відсутність електронних засобів у дітей, особливо під час карантину. З допомогою місцевої влади діти, соціально не захищенні, отримали в подарунок планшети. Педагогічний колектив працює над проблемою ефектного зв’язку з батьками.

         Матеріально – технічний напрям дозволяє приділяти увагу модернізації навчальних приміщень та території закладу. Результати анкетування нам сигналізують: -  що перешкоджає вашому прогресуванню та розвитку? – опір з боку керівництва – 0; - недостатня матеріально – технічна база – 50%. Батьки оцінюють облаштування території: 76% -задовільно, 34% відмінно, але ми знаємо що створення умов для освітньої діяльності завдання дуже важливе.

         В цьому році  вдалося встановити систему пожежної безпеки (більше 800 тис.грн.), створити безпечні умови на центральному вході, відремонтувати ганок, підтримувати інженерні  мережі та комплектації, але ж треба реконструювати 1,2,3 поверхи (рекреації), майстерню, шкільний двір, створити  ігрові майданчики для учнів початкової школи, зелені класи, встановити протисонячний водостійкий навіс. 

 

 

 

Колектив школи зараз у пошуку, головне – створити для  кожної

дитини умови  для розвитку індивідуальної траєкторії. Над мета – зробити школу натхнення, де можуть комфортно і впевнено рухатися до успіху всі учасники  освітнього процесу. Саме педагогіка дає можливість у багатоманітному світі ідей, знань, компетенцій, інструментів, технологій творити чудо на кожному уроці.