Чорноморський ліцей №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

 

Індивідуальне навчання учнів

 

 

Індивідуальне навчання: кому підходить і як організувати

Часом життєві обставини вносять серйозні корективи в процес навчання, або й переривають його, проте повна загальна середня освіта в Україні – обов’язкова й гарантується 53-ю статтею Конституції. У яких випадках можна перейти на індивідуальну форму навчання, і що для цього мають зробити батьки дитини та адміністрація навчального закладу, з’ясовувала "Нова українська школа".

Індивідуальна форма навчання (ПОЛОЖЕННЯ) дає змогу опанувати навчальну програму в особливому, індивідуальному для дитини порядку. Законодавство визначає три різновиди індивідуального навчання:

 • екстернат;
 • сімейна (домашня) форма;
 • педагогічний патронаж.

Перевести учнів на індивідуальне навчання можливе як на початку, так і протягом навчального року. Але для екстернату і сімейної форми є обмеження – не пізніше ніж за 3 місяці до річного оцінювання.

Тож розберімося з кожним різновидом.

ЕКСТЕРНАТ

Обираючи екстернат, учні опановують увесь матеріал самостійно й віддалено, після чого їх знання мають оцінити в школі під час щорічної атестації. Таку форму навчання часто обирають люди, які виїжджають за кордон або хочуть швидше пройти програму з окремих предметів чи навіть кількох класів і отримати український атестат.

До прикладу, це можуть бути діти, які професійно займаються мистецтвом чи спортом або ж мають високий навчальний потенціал і бажають прискорено закінчити школу. Також екстернат можна організовувати для іноземців чи осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, біженців та громадян України, які проживають на непідконтрольних територіях чи лінії розмежування.

Документи, необхідні для зарахування на екстернат:

 • заява від одного з батьків (опікунів) або самої дитини, якщо вона повнолітня;
 • свідоцтво про народження або паспорт дитини (копія);
 • медична довідка 086-1/о;
 • документ, який підтверджує наявність підстави для організації екстернатної форми навчання (наприклад, лист від федерації клубного спорту);
 • документ про освіту, якщо він є (в протилежному разі школа спершу проводитиме оцінювання рівня знань учня).

СІМЕЙНА ФОРМА

Сімейна форма покладає організацію освітнього процесу на батьків (законних представників), які хочуть і можуть навчати дітей удома. Ця форма стала рятівним колом для багатьох батьків дітей з особливими освітніми потребами, поки інклюзія перебуває на початковому етапі впровадження.

Також цією можливістю користуються сім’ї, які з певних причини не хочуть, аби дитина перебувала в школі (через булінг, неможливість індивідуальної освітньої траєкторії тощо). І хоча часто ці батьки не мають педагогічної освіти – вони максимально включені в потреби своїх дітей, чітко уявляють їхні можливості, інтереси та здібності, особливості мотивації.

На бажання й за власний кошт батьки можуть залучати інших осіб (учителів, репетиторів, тьюторів тощо) до навчання дитини. Водночас оцінювати знання все-таки буде школа, і відбуватиметься таке оцінювання посеместрово (раз на пів року) або частіше на бажання батьків.

Документи, які знадобляться для оформлення сімейного (домашнього) навчання:

 • заява від батьків дитини. Підставою автоматично вважається письмово висловлене бажання батьків організувати цю форму навчання для своєї дитини.

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПАТРОНАЖ

Педагогічний патронаж – це індивідуальне навчання, до якого вчителі, на відміну від інших форм, залучені на всіх етапах. Найчастіше такий різновид навчання підходить дітям, які за станом здоров’я не можуть щодня відвідувати школу й навчатися в колективі.

Особливість цієї форми в тому, що дитина не лише регулярно займається з учителями, але й періодично долучається до учнівського колективу для соціалізації (наприклад, під час класних і загальношкільних заходів), має право користуватися всією шкільною інфраструктурою (бібліотекою, спортзалом, їдальнею тощо), може розраховувати на психологічний супровід.

Педагогічний патронаж також організовують для:

осіб до 18 років, які проживають у населених пунктах (або перебувають під вартою чи засуджені до позбавлення волі), де кількість учнів не дозволяє утворити клас, – тобто, менше п‘яти осіб;

дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні;

дітей-біженців, дітей іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в пунктах тимчасового перебування.

Кількість навчальних годин на тиждень для учнів на педагогічному патронажі така:

 • 10 годин для учнів 1–4 класів;
 • 14 годин для учнів 5–9 класів;
 • 16 годин для учнів 10–11 класів.

Документи, які потрібно надати навчальному закладу для організації педагогічного патронажу:

 • заява від одного з батьків;
 • довідка (висновок) лікарсько-консультаційної комісії про стан здоров’я.

Якщо до переведення на педагогічний патронаж дитина навчалася в школі за місцем проживання, то вчителі приходитимуть до неї додому за розкладом, узгодженим із батьками. Якщо ж школа розташована далеко (а переходити в іншу, ближчу, не хочеться), то тут уже як домовитесь: дитина може приїжджати у визначені дні, аби займатися очно, а також можна використовувати засоби для онлайн-навчання.

Варто додати, що положення про індивідуальне навчання також передбачає можливість поєднувати різні форми (наприклад, екстернат у поєднанні з однією з інституційних форм, сімейною (домашньою) формою, педагогічним патронажем). Це може бути виходом, якщо учень чи учениця хоче самостійно вивчати тільки певні предмети, а не всі.

Ця можливість реалізується через індивідуальний навчальний план, який формують для учня в школі, обов’язково консультуючись хоча б з одним із батьків. Про поєднання різних форм навчання батькам треба також зазначати в заяві.

Індивідуальна форма навчання залишається безоплатною для батьків, а вчителі, залучені до занять із дитиною, отримуватимуть доплату відповідно з доданими годинами навантаження.

Ну й наостанок: учні, які навчаються на індивідуальній формі мають право брати участь в олімпіадах, змаганнях, турнірах та конкурсах на загальних підставах. Також їх можна нагороджувати похвальними грамотами, подяками, золотою та срібною медалями за успіхи в навчанні.

 
 

 

 

Відповідно до наказу школи №19-аг від 12.03.2020р. "Про призупинення освітнього процесу" освітній процес в закладі призупинено з 13.03.2020 до 03.04.2020року.

 

https://drive.google.com/file/d/1XKcSx2LieRy8fvqvJasU-I3LcMiuyIz6/view?usp=sharing

 

Відповідно до наказу № 20- аг від 13.03.2020р. "Про організацію роботи працівників школи на період карантину"

 

https://docs.google.com/document/d/1LZmQ6N_hJAi6cp_ZdQPyM8SqdwhJA7Q4/edit

 

педагогічними працівникам школи забезпечується  виконання навчальних програм у відповідності до Освітньої програми школи під час вимушеного призупинення освітнього процесу з застосуванням технологій дистанційного навчання. Індивідуальні плани  навчання учнів класів розміщено на даній сторінці.

 

Міністерство освіти і науки дало роз’яснення батькам щодо індивідуальної форми навчання. Нижче публікуємо 15 відповідей на найпоширеніші запитання до відомства щодо організації такої форми навчання та її можливостей.

Оригінальний матеріал доступний за цим посиланням.

1. Екстернат і освіта вдома – це індивідуальна форма?

Так, але не лише вони. Зараз учням доступні три форми, за якими можна організувати індивідуальне навчання у школі: екстернатна, сімейна (вона ж – домашня) та педагогічний патронаж.

Екстернатна форма – це коли учень самостійно засвоює весь матеріал, після чого у школі оцінюють його знання.

Сімейна (домашня) форма передбачає, що весь освітній процес для учня самостійно організовують його батьки. Вони ж відповідають за здобуття знань на рівні не нижче освітніх стандартів.

Педагогічний патронаж – форма, у випадку якої освітній процес і засвоєння знань забезпечує педагогічний працівник.

 

 

Таким чином, педагогічний патронаж як одна із форм індивідуального навчання  учнів  застосовується в умовах каронтину з використанням інструментів дистанційного навчання, а саме онлайн-класів ( Googl-клас, Learning apps-клас), відео-уроків, інтерактивних вправ веб 2 ресурсах,онлайн-тестування, власних блогів ...

 

Перегляди: 2012

 

Памятка попередження для батьків

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
ст. 52 Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються законом.
ст. 53 Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ
ст. 59 Відповідальність батьків за розвиток дитини

 1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.
 2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.
 3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:
 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім'ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;
 • сприяти здобуттю дітьми освіти в закладах освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;
 • виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ст. 164 Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

 • не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 • ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини;
 • жорстоко поводяться з дитиною:
 • є хронічними алкоголіками або наркоманами;
 • вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
 • засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.

4. Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у діях батьків або одного з них ознаки злочину, він порушує кримінальну справу.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ст. 180 За доведення неповнолітнього до стану сп'яніння (шляхом особистого прикладу або психічного чи фізичного спонукання до вживання спиртних напоїв).
ст. 184 ч. 1. Систематичне ухилення від виконання обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.
ст. 184 ч. 2. Передбачена відповідальність за ті ж дії, які вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення по ч.1 цієї статті.
ст. 184 ч. 3. За вчинення неповнолітніми у віці від 14 до 16 років правопорушення, яке передбачає відповідальність згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення.
ст. 184 ч. 4. До неповнолітніх, які не досягли 14-16 років і відповідно до ст. 22 Кримінального кодексу не є суб'єктами злочину і не можуть нести кримінальної відповідальності, застосовуються примусові заходи виховного характеру, які передбачені ст. 32 Кримінального кодексу, а батьки несуть адміністративну відповідальність.

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ст. 164 Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей
1. Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, – карається виправними роботами на строк до одного року або обмеженням волі на той самий строк.
ст. 166 Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування
Злісне невиконання батьками... обов'язків по догляду за дитиною..., що спричинило тяжкі наслідки – карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
ст. 167 Зловживання опікунськими правами
Використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду підопічному – карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років...
ст. 304 Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми карається обмеженням волі па строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.