Чорноморськ. Чорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Чорноморської міської ради Одеської області

   

Інформація для батьків

Зарахування до школи на 2020/2021 н.р.

 

 Шановні батьки!

 Відповідно до  Конституції України, ст. 53,п.1,2, Закону України «Про освіту», ст.12,п.1, ст.13,п.1, Закону України «Про загальну середню освіту»,ст.9,ЗОШ № 3 розпочинає онлайн- прийом заяв на зарахування до 1 класу.

Порядок зарахування здійснюється відповідно до ст. 13, п.1 Закону України «Про освіту», а саме:

 • Першочергове зарахування гарантоване дітям, що проживають в мікрорайоні закладу освіти.

         Паркова : 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22,22а, 22б,

          24,26.

         1 Травня: 2, 2а, 4, 4а.

          Данченка: 1, 1а, 2, 3, 3а, 3в, 4, 6, 8

          Корабельна: 1, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9.

          Провулок Хантадзе: всі.

          Хантадзе: 2, 3 (нахаловки), 4, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 15б, 16.

(Наказ розміщенно на сторінці сайту «Управління», "Територія обслуговування").

 •  Наступними  мають право бути зарахованими діти, чиї рідні брати/сестри є учнями школи та діти, чиї батьки є працівниками школи.

 

 • На вільні місця  зараховуються діти, що проживають в інших мікрорайонах, (можливо і шляхом жеребкування).

 

Звертаємо вашу увагу на те, що до карантину було сформовано класи: 1-А, 1-Б. Продовжується набір до 1-В класу,  в якому ще є вільні місця.

Для подачі заяв потрібно:

 1. Заповнити форму(документ Word).
 2.  Надіслати заяву заступнику директора з НВР Кочетовій Оксані Олександрівні на електронну адресу:  [email protected]

Прийом документів для  зарахування до 1 класу в 2020 році  відбудеться одразу після припинення карантину.

 Зразок заяви розміщено за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/17UHerbLn7AMmxembfHCeFl05kvBQhX69/view?usp=sharing

 

 

Перелік документів дитини  до 1 класу на 2020 /2021 н.р

 

 1. Заява батьків про зарахування дитини у 1 клас (заяву батьки напишуть в день подання документів).

Зразок заяви розміщено за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/17UHerbLn7AMmxembfHCeFl05kvBQhX69/view?usp=sharing

       2. Паспорт одного з батьків дитини.

       3. Копія та оригінал свідоцтва про народження дитини.

       4. Медична довідка дитини встановленого зразка (ОРИГІНАЛ)

http://moz.gov.ua/article/news/chi-budut-u-shkolah-zberigatis-medkartki-detalno-pro-skasuvannja-formi--026o

 

ЯКА ДОВІДКА ПОТРІБНА ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ ШКОЛИ

 

  Перед вступом до школи дитина має пройти профілактичний огляд. Після медогляду видається для  надання медичному працівнику загальноосвітнього навчального закладу  Форма № 0 086-1/о “Довідка учня  загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду”. У разі,  якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичні працівники шкільних навчальних закладів володітимуть необхідною інформацією про стан здоров'я дитини.

 

ПРО ФОРМИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ

 

  Усю інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб лікарі чи медсестри фіксують у "Карті профілактичних щеплень"  (форма № 063/о). "Карта профілактичних щеплень", яка містить. Цю форму ведуть в амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах. Відповідно, довідка про проведені щеплення, що містяться у формі № 063/о, дає змогу медичним працівникам освітніх закладів бути ознайомленими з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

5. Копія та оригінал документу, який підтверджує місце проживання дитини:

паспорт одного з батьків або витяг з реєстру(при наявності ID-картки);

- копія та оригінал договору про оренду квартири юридично завірений.

- інші офіційні документи (оригінал та копія), що засвідчують місце проживання дитини.

 

/Копії всіх документів завіряються відповідно  оригіналів та лишаються в пакеті наданих документів до школи/

  

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років.    

Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року

 

 • Надання документів дитини до зарахування в 1 клас здійснюється батьками, або особами, що їх замінюють.
 • Присутність дитини при наданні документів не є обов'язковою, оскільки співбесіда з нею проводитись не буде.

   

 

НОРМАТИВНА БАЗА

 

Конституція України 

 

Стаття 53. Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ" 

 

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ" 

 

Стаття 9. Забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти

До комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти у порядку, визначеному законодавством, обов’язково зараховуються всі діти, які:

проживають на території обслуговування закладу освіти;

є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі освіти;

є дітьми працівників цього закладу освіти.

Діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування комунального закладу освіти, мають право на першочергове зарахування до нього у порядку, визначеному законодавством, для здобуття початкової та базової середньої освіти.

Зарахування дітей до державних, комунальних закладів освіти для здобуття базової середньої освіти може здійснюватися на конкурсних засадах, якщо це не порушує право учнів, які здобули початкову освіту в цьому закладі освіти, на продовження навчання в ньому та за умови, що кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у відповідних класах.УВАГА! Шановні батьки!

 

Відповідно до наказу школи №19-аг від 12.03.2020р. "Про призупинення освітнього процесу" освітній процес в закладі призупинено з 13.03.2020 до 03.04.2020року

 

https://drive.google.com/file/d/1XKcSx2LieRy8fvqvJasU-I3LcMiuyIz6/view?usp=sharing

 

Відповідно до наказу № 20- аг від 13.03.2020р. "Про організацію роботи працівників школи на період карантину"

  https://drive.google.com/file/d/14k8iV6xgifm7jiqURZrIXgxitcGT5o_9/view?usp=sharing  

 

педагогічними працівникам школи забезпечується  виконання навчальних програм у відповідності до Освітньої програми школи під час вимушеного призупинення освітнього процесу з застосуванням технологій дистанційного навчання. Індивідуальні плани  навчання учнів класів розміщено на  сторінці "Індивідуальне навчання".

Запрошуємо Вас, шановні батьки, до співпраці.

 

Перегляди: 2012
 
Пам'ятка ознайомлення батьків про відповідальність
за утримання, виховання та навчання неповнолітніх

Памятка попередження для батьків

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
ст. 52 Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються законом.
ст. 53 Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ
ст. 59 Відповідальність батьків за розвиток дитини

 1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.
 2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.
 3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:
 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім'ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;
 • сприяти здобуттю дітьми освіти в закладах освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;
 • виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ст. 164 Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

 • не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 • ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини;
 • жорстоко поводяться з дитиною:
 • є хронічними алкоголіками або наркоманами;
 • вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
 • засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.

4. Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у діях батьків або одного з них ознаки злочину, він порушує кримінальну справу.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ст. 180 За доведення неповнолітнього до стану сп'яніння (шляхом особистого прикладу або психічного чи фізичного спонукання до вживання спиртних напоїв).
ст. 184 ч. 1. Систематичне ухилення від виконання обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.
ст. 184 ч. 2. Передбачена відповідальність за ті ж дії, які вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення по ч.1 цієї статті.
ст. 184 ч. 3. За вчинення неповнолітніми у віці від 14 до 16 років правопорушення, яке передбачає відповідальність згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення.
ст. 184 ч. 4. До неповнолітніх, які не досягли 14-16 років і відповідно до ст. 22 Кримінального кодексу не є суб'єктами злочину і не можуть нести кримінальної відповідальності, застосовуються примусові заходи виховного характеру, які передбачені ст. 32 Кримінального кодексу, а батьки несуть адміністративну відповідальність.

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ст. 164 Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей
1. Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, – карається виправними роботами на строк до одного року або обмеженням волі на той самий строк.
ст. 166 Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування
Злісне невиконання батьками... обов'язків по догляду за дитиною..., що спричинило тяжкі наслідки – карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
ст. 167 Зловживання опікунськими правами
Використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду підопічному – карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років...
ст. 304 Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми карається обмеженням волі па строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

 

 Херсонська багатопрофільна гімназія №20